Emirates Breeding Programmelöpning (max 65)

Emirates Breeding Programmelöpning (max 65) 35.000 kr 2200 gr

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 65, alt. inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 54 kg, 4-åriga 60,5 kg, äldre 61,5 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 oktober 2019 2 kg.
Utöver prissumman tilldelas ytterligare 10.000 till uppfödaren av bäst placerade skandinavienfödda häst.