ARABHÄSTLÖPNING (max 66 ox)

ARABHÄSTLÖPNING (max 66 ox) 40.000 kr 1400 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 66, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58,5 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 april 2021 2 kg.