ARABHÄSTLÖPNING (max 70)

ARABHÄSTLÖPNING (max 70) 40.000kr 2200 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 70, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 juli 2019 2 kg.