ARABHÄSTLÖPNING (ox max 65)

ARABHÄSTLÖPNING (ox max 65)
39.000 kr 1600 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm dagen högst 65, alt. inget handicaptal.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59 kg. Tillägg: För varje seger from 1 juli 2023 2 kg.