Arabhästlöpning

Arabhästlöpning    38 000 kr    1600 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 januari 2015 insprungen summa av 10 000 kronor 1 kg.
Lättnad: Ej segrat 2 kg.