ARABIAN CUP (LPA) 100.000 kr 1200 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59 kg. Ej viktlättnad för ryttare