Arabian Rookie Sprint

Arabian Rookie Sprint   30 000 kr   1400 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med på anmdagen inte högre hcptal än 55, eller inget.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 augusti 2015 insprungen summa av 10 000 kr 2 kg t o m 6 kg.