Longines World Fegentri Championship (am ox)

Jägersro          35 000 kr            1730 dt

Av ARK inbjudna kvinnliga amatörryttare. Ingår i Longines World Fegentri Championship 2015. Lottade hästar.
ARK bonus (2000-1000-500 kr) till tränarna av de främst placerade hästarna med nominerade ryttare.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 62 kg, äldre 63 kg. Ej viktlättnad för ryttare.
Tillägg: För varje fr o m 1 augusti 2014 insprungen summa av 15 000 kr 1 kg.

(Propositionen kompletterad med ARK-text, ingen ändring av propositionen i sig.)