ARABHÄSTHANDICAP

 ARABHÄSTHANDICAP (57) 40.000 kr 1600 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 6 kg, äldre 5 kg.
Anmälan: måndag 12 juli före kl 14.00
Vikter: torsdag 15 juli före kl 12.00
Startanmälan: måndag 19 juli före kl 09.30