Ceasar Arabian Sprint

Täby                         27 000 kr                    1350 dt

För 3-åriga hästar av arabisk fullblodsras samt äldre som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 55, alternativt inget. 3-åriga har företräde.
Vikt: 3-åriga 54 kg, 4-åriga och äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 augusti 2014 insprungen summa av 8000 kr 1 kg.