Dag Ulvegärde Memorial (ox)

Dag Ulvegärde Memorial (ox)      50 000 kr    1400 gr (+svenskbonus 5000kr-3000kr-2000kr)

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Akt hcptal – 10 kg.