d´Artagnan Arabian Sprint

Täby     27 000 kr    1350 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 55, alternativt inget. Företräde hästar som ej startat.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 april 2014 insprungen summa av 10 000 kr 1 kg.
Lättnad: Ej segrat 2 kg.