d´Artagnan Mile (ox)

d´Artagnan Mile (ox)     35 000 kr     1600 dt

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med på anmdagen högst 60 i hcptal, eller inget.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60,5 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m 1 september 2015 2 kg t o m 6 kg.