DIAR INTERNATIONAL FILLIES & MARES – INSTÄLLT

DIAR INTERNATIONAL FILLIES & MARES (ox) 180.000 kr 1600 gr
Prissummefördelning 90.000-45.000-18.000-12.600-9.000-5.400 kr.
För 3-åriga och äldre ston av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 3-åriga 52 kg, 4-åriga 58,5 kg, äldre 60 kg.
Ej viktlättnad för ryttare.