DIAR STOCKHOLM ARABIAN CUP (GR3PA) 200.000 kr 1750 gr

Prissummefördelning 100.000-50.000-20.000-14.000-10.000-6.000 kr.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg. Ej viktlättnad för ryttare.