DIAR Stockholm Arabian Cup (Gr3PA)

DIAR Stockholm Arabian Cup (Gr3PA)  180 000 kr  1800 gr
90 000-45 000-18 000-12 600-9 000-5 400 kr.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg. Ingen viktlättnad för ryttare.
Tillägg: Segrat Gr2PA 2 kg, Gr1 PA 4 kg.