Eldorado Mile (ox)

Täby, Sverige. Distans: 1600 dt.

35 000 kr
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 60, alternativt inget.
Vikt: 3-åriga 56 kg, äldre 61 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 december 2013 insprungen summa av 8 000 kr 1 kg.