EMIRATES BREEDING PROGRAM I (52)

EMIRATES BREEDING PROGRAM I (52) 40.000 kr 1400 gr
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av
bäst placerade svenskuppfödda häst.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal.