EMIRATES BREEDING PROGRAM II

EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox max 60) 40.000 kr 1600 dt
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal
på anmälningsdagen högst 60, alt som saknar handicaptal.
Vikt: 4-åriga 58 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 september 2022 2 kg.