EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox max 60)

EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox max 60) 40.000 kr 1600 dt

Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst
placerade svenskuppfödda häst.
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på
anm dagen högst 60, alt inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 september 2021 2 kg