EMIRATES BREEDING PROGRAM II

EMIRATES BREEDING PROGRAM II (ox max 60) 40.000 kr 1600 dt Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst. För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 60, alt. inget handicaptal Vikt: 3-åriga 53,5 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 september 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 6 sep. före kl 14.00
Vikter: onsdag 8 sep. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 9 sep. före kl 09.30