EMIRATES BREEDING PROGRAM IV (ox max 65)

EMIRATES BREEDING PROGRAM IV (ox max 65) Bonuspremie 10.000 kr
40.000 kr 1600 dt till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst.

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt inget handicaptal.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 oktober 2023 2 kg.