Espartero Mile (ox)

Espartero Mile (ox)  30 000 kr   1600 gr

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmdagen har högst hcptal 60, eller inget.
Vikt: 4-åriga 57 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m 1 juli 2015 2 kg t o m 6 kg.