Emirates Breeding Program II

EUROPEAN BREEDERS’ PREMIUM II (ox max 60) 40.000 kr 1400 gr
Bonuspremie 10.000 kr till uppfödaren av bäst placerade svenskuppfödda häst
För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anm.dagen högst 60, alt inget handicaptal
Vikt: 3-åriga 54,5 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger from 1 oktober 2019 2 kg.