Garizim Memorial (ox)

Täby               35 000 kr           1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 60, alternativt inget.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 maj 2014 insprungen summa av 8 000 kr 1 kg.