Garizim Memorial (ox)

Garizim Memorial (ox)          40 000 kr             2000 dt (+svenskbonus 5000kr-3000kr-2000kr)

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga -3,5 kg, äldre +/- 0.