GÖTEBORG GREEN MILE

 GÖTEBORG GREEN MILE (ox max 65) 40.000 kr 1600 gr För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 65, alt som saknar handicaptal. Vikt: 4-åriga 55,5 kg, äldre 58 kg. Tillägg: För varje seger from 1 maj 2020 2 kg.
Anmälan: måndag 17 maj före kl 14.00
Vikter: torsdag 20 maj före kl 12.00
Startanmälan: måndag 24 maj före kl 09.30