ARABHÄSTHANDICAP

ARABHÄSTHANDICAP (Hcp III) 60.000 kr 1400 gr För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Vikt: Handicap III (64-52 kg)
Anmälan: måndag 14 juni före kl 14.00
Vikter: torsdag 17 juni före kl 12.00
Startanmälan: måndag 21 juni före kl 09.30