Happy amateurs amatörlopp (67)

Happy amateurs amatörlopp (Am 67 ox) 40.000 kr 2100 dt

Amatörryttare.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: Aktuellt handicaptal 4-åriga minus 7,5 kg, äldre 7 kg.