HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies IFAHR Cup

HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies IFAHR Cup 275 000 kr 2750 gr
137 500-68 750-27 500-19 250-13 750-8 250 kr. Särskilt inbjudna kvinnliga ryttare.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 55 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 juni 2015 vunnet pris/platspris på 60 000 kr 2 kg t o m 6 kg.
Anmavg: 1000 kr. Startanmavg: 2500 kr.
Max antal startande 10, samtliga uttages genom handicapvärdering.