HH Sheikha Fatima bint Mubarak ladies IFAHR cup

HH Sheikha Fatima bint Mubarak ladies IFAHR cup – 20.000 EUR 2750 gr

Prissummefördelning: 50-25-10-7-5-3%. Kvinnliga ryttare, speciellt inbjudna. Hederspris till segrande hästens ägare, minnespris till
segrande hästens tränare och ryttare.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje from 1 januari 2018 vunnet pris/platspris på 60.000 kr 2 kg tom 6 kg.
Anm avg: 1.000 kr. Startanm avg: 2.000 kr.
Max antal startande är 10 st.
Samtliga startande uttages genom handicapvärdering