HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies IFAHR Cup

Gärdet          270 000 kr      2750 gr

Prissummefördelning 50-25-10-7-5-3 %
Särskilt inbjudna kvinnliga ryttare.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 62 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 januari 2014 vunnet pris/platspris på
60 000 kr 2 kg t o m 6 kg.
Obs. Prissumma 30 000 euro