HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship (IFAHR)

HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Apprentice World Championship (IFAHR)  148 000 DKK   1400 gr
För särskilt inbjudna lärlingar.
74 000-37 000-18 000-11 500-7 500

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 57 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 januari 2015 vunnet lopp med prissumma på
35 000 kr 2 kg t o m 6 kg.
Anmavg: 350 kr. Startanmavg 1250 kr.