Lill Sham Cup

LILL SHAM CUP (ox) 100.000 kr 2100 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej. Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg. Ingen viktlättnad för ryttare. Tillägg: Segrat Gr2 PA 2 kg, Gr1PA 4 kg.