LILL SHAM CUP

LILL SHAM CUP (ox) 80.000 kr 2100 gr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg.
Tillägg: Segrat i Gr2 PA 2 kg, i Gr1 PA 4 kg.
OBS! Anmäl med korrekt vikt!