LILL SHAM CUP

 LILL SHAM CUP (ox) 80.000 kr 2100 dt För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg. Tillägg: Segrat i Gr2 PA 2 kg, i Gr1 PA 4 kg. OBS! Anmäl och startanmäl med korrekt vikt
Anmälan: måndag 30 aug. före kl 14.00
Vikter: onsdag 1 sep. före kl 12.00
Startanmälan: torsdag 2 sep. före kl 09.30