Lill Sham Cup

Lill Sham Cup        100 000 kr      2100 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras. Förtur gäller ej.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59,5 kg. Ingen viktlättnad för ryttare.
Tillägg: Segrat Gr2PA 2 kg, Gr1PA 4 kg.