Onsala Arabians Rookie Run

Göteborg, Sverige. Distans 1300 gr
25 000 kr
För 3-åriga hästar av arabisk fullblodsras, samt 4-åriga och äldre som inte segrat, med handicaptal på anmälningsdagen högst 60, alternativt inget. 3-åriga och 4-åriga har förtur.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 september 2013 insprungen summa av 5 000 kr 1 kg.