BAB s lopp

BAB s lopp (ox max 55) 30.000 kr 1600 gr

För 3-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras med handicaptal på anmälningsdagen högst 55, alt som saknar handicaptal. Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 60 kg. Tillägg: För varje seger from 1 maj 2016 2 kg.