Vox Arabians Parteros Minne (ox)

Jägersro              40 000 kr                 2200 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 58 kg, äldre 59 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m oktober 2014 2 kg t o m 6 kg.