Polytuft Trophy (ox)

Polytuft Trophy (ox)     30 000 kr  1730 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras som på anmdagen har högst hcp 55, eller inget hcptal.
Vikt: 4-åriga 56 kg, äldre 58 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 juni 2015 insprungen summa av 10 000 kr 2 kg.
Lättnad: Ej startat 2 kg.