Polytuft Trophy (ox)

Jägersro, Sverige. Distans 1730 dt.

33 250 kr
För 3- och 4-åriga hästar av arabisk fullblodsras samt äldre som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 65. 3- och 4-åriga har företräde.
Vikt: 3-åriga 54 kg, 4-åriga 60 kg.
Tillägg: För varje seger 2 kg t o m 6 kg.