PRESIDENT OF THE U.A.E.CUP (LPA)

PRESIDENT OF THE U.A.E.CUP (LPA) 300.000 kr 1730 dt
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras.
Vikt: 4-åriga 57,5 kg, äldre 59 kg