Qatar NEAR Arabian Handicap

Täby       70 000 kr            1600 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen (per 150703) inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Hcp III, 64-52 kg.