Qatar NEAR Arabian Mile (Danmark)

Klampenborg, Danmark. Distans 1800 gr.

36 000 DK.
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Aktuellt handicaptal – 5 kg.