Qatar NEAR Grand Prix (pro-am)

Strömsholm                                 100 000 kr     2100 gr Prissummefördelning 50-25-10-7-5-3 %
Amatörryttare som ridit minst 3 vinnare i offentliga löpningar samt jockeys och lärlingar.

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz.
Vikt: 4-åriga 57 kg, äldre 60 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m 1 juni 2014 2 kg t o m 6 kg.