Qatar NEAR Jägersro Final (ox)

(Publiceras av SG senare)

Jägersro             60 000 kr              1730 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Aktuellt handicaptal.