Qatar NEAR November Mile (ox)

Jägersro          65 000 kr            1730 dt

För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 75.
Vikt: Handicap III 64-52 kg.