Qatar NEAR October Sprint (ox)

Täby                                  47 000 kr                   1350 dt    

För 3-åriga hästar av arabisk fullblodsras samt äldre födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Belgien eller Schweiz och som på anmälningsdagen inte har högre handicaptal än 55, alternativt inget. 3-åriga och 4-åriga har företräde.
Vikt: 3-åriga 54 kg, äldre 59,5 kg.
Tillägg: För varje fr o m 1 oktober 2014 insprungen summa av 8000 kr 1 kg.