Qatar NEAR Parteros Minne

Täby, Sverige. Distans: 2000 dt.

50 000 kr
För 4-åriga och äldre hästar av arabisk fullblodsras födda, ägda eller tränade i Skandinavien, Nederländerna, Belgien, Tyskland eller Schweiz med handicaptal på anmälningsdagen högst 75, eller inget.
Vikt: 57 kg.
Tillägg: För varje seger fr o m 1 november 2013 2 kg t o m 6 kg.